Gh? V?n Phng

Gh? v?n phng ??p chnh hng th??ng hi?u n?i th?t Ha Pht, 190, Fami, gh? nh?p kh?u cao c?p ???c phn ph?i chnh th?c t?i noithatchinhhang.com.vn v?i tiu chu?n ch?t l??ng cao, ?p ?ng nhu c?u s? d?ng c?a m?i ??i t??ng khch hng, cng n?ng s? d?ng cho m?i phng ban, b? ph?n. Gh? v?n phng ki?u dng ??p, sang tr?ng v hi?n ??i gi bn r?, h? tr? v?n chuy?n l?p ??t t?n n?i.

B?n c th? ch?n gh? theo cng n?ng s? d?ng sau:

- Gh? xoay v?n phng

- Gh? chn qu?

- Gh? phng ch?

- Gh? g?p